Over Ler(n)ende Euregio

Wij zijn een een samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn Waal. In de afgelopen 23 jaar hebben we ons ontwikkeld tot een kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs. Wij maken werk van grensoverschrijdend leren door het stimuleren, begeleiden en organiseren van uitwisselingen, projecten en stages. Studenten maken zo kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland.

 

In de afgelopen 23 jaar hebben wij talloze projecten uitgevoerd. Op dit moment nemen aan Nederlandse zijde mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan het project: Taal Verbindt. Voor dit project geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen. Ons recentste project Taal Verbindt loopt van 1 mei 2019 tot 31 juni 2022. Wij worden met Europese middelen gefinancierd (Interreg). Op dit moment zijn wij bezig met de aanvraag van een nieuw project voor Interreg VI (2022-2026).

Geschiedenis van ons project ziet u in een TIMELINE in beeld als u op de afbeelding klikt:

Ons team

Wij zijn een Duits-Nederlands team, gevestigd in Nijmegen en Duisburg. Onze missie is al 23 jaar samen grenzen te doorbreken en vriendschappen op te bouwen.

Willem van Hees

Projectleider

w.vanhees@roc-nijmegen.nl

Lambert Teerling

Consultant

Lambert.teerling@gmail.com

Paul Marcelis

Projectmanager / scholenbegeleider

Nederland

Projectleider Duits in beroepscontext

p.marcelis@roc-nijmegen.nl

Miriam Meister

Projectmanager/scholenbegeleider

Duitsland

m.meister@stadt-duisburg.de

Anoushka van Bemmel

Communicatiemanager

a.vanbemmel@roc-nijmegen.nl

Jacob Hensums

Financieel medewerker

j.hensums@roc-nijmegen.nl 

 

Projectinformatie

Doel

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren. Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Sinds de start van de Lerende Euregio in 1999 hebben meer dan 30.000 jongeren het buurland bezocht en zijn er – inclusief de ontvangende scholen – rond de 60.000 jongeren geïnternationaliseerd via het netwerk en de financiële middelen van de Lerende Euregio.

 

Euregio

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met als doel de samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied aan beide kanten van de grens te versterken.

De Euregio Rijn-Waal en Gronau-Enschede is een samenvoeging van 51 steden, gemeenten, regionale overheden en organisaties – waaronder de Industrie- und Handelskammer (IHK) en de Kamers van Koophandel in het Nederlands/Duitse grensgebied – in het gebied Arnhem, Nijmegen, Kleve, Wesel en Duisburg enerzijds en de Achterhoek, Twente, Noord-Oost Overijssel, Grafschaft Bentheim, Osnerbrücker Land en het Münsterland anderzijds. De Kamers van Koophandel en de Industrie- und Handelskammers en de Handwerkskammers behartigen de belangen van bedrijven in deze regio´s. Het interregproject V Taal Verbindt heeft als werkgebied: de Euregio Rijn-Waal.

 

Meer informatie over de Euregio Rijn-Waal is te vinden op www.euregio.org

Deelnemers

Euregionale samenwerking

 

Aan Nederlandse zijde nemen mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan de Ler(n)ende Euregio Taal Verbindt. Aan Duitse zijde nemen Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deel in het project Leren zonder grenzen. Deze regio staat ook bekend als de Euregio Rijn Waal.

 

Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Facts

Euregionale competenties

Ler(n)ende Euregio biedt programma’s aan waarin leraren en leerlingen Euregionale competenties ontwikkelen. Hiermee bedoelen wij:

 

Voor leerlingen:
Je bent je bewust van elkaars gewoontes
Je kunt je verstaanbaar maken in de buurtaal
Je weet hoe jouw beroep eruit ziet in het buurland

 

Samen zorgen deze competenties dat je kunt omgaan met opdrachtgevers, klanten en collega’s uit je buurland.

 

Voor leraren:
Je bent je bewust van elkaars gewoontes
Je kunt je verstaanbaar maken in de buurtaal
Je weet hoe jouw opleiding en beroep eruit ziet in het buurland

 

Samen zorgen deze competenties dat je in je onderwijs bijdraagt aan de doelstelling dat jouw leerlingen kunnen omgaan met opdrachtgevers, klanten en collega’s uit het buurland.

 

Euregionale kansrijke opleidingen en branches

Uit onderzoek van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen blijkt dat de volgende branches en opleidingen goede arbeidsmarktperspectieven bieden in de euregio op de korte en lange termijn:

  • Detailhandel
  • Horeca
  • Toerisme
  • Internationaal georiënteerde commercieel-administratieve en juridische functies
  • Gezondheidszorg
  • Metaal, Electro, Installatie – Engineering
  • Transport en Logistiek
  • Bouw en Infra
  • ICT-Multimedia

 

Euregionaal certificaat

 

Wij reiken tijdens wedstrijden en tandems als bewijs van deelname een Euregionaal certificaat uit aan studenten. Dit is tevens een bewijs dat zij hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun Euregionale competenties.

 

 

Ik wil meedoen

Voor schoolleiders, docenten en studenten:

Het is mogelijk mee te doen aan een mobiliteit (eenmalige uitwisseling) of een tandem (langdurige uitwisseling) met een school of meerdere scholen uit het grensgebied Nederland-Duitsland. Daarnaast organiseren wij beroepenwedstrijden waaraan scholen kunnen deelnemen. (Voor meer informatie: Klik hier). Ook bieden wij begeleiding aan in het organiseren van stages. Vergoeding is mogelijk van de feitelijk gerealiseerde materiële kosten als bushuur, entreegelden, lunch, te declareren tot een maximum van €50,- per deelnemer, te declareren door de reizende school.

 

Uren van docenten, onderwijsmanagers of vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven worden door de school geschreven en opgevoerd als cofinanciering, maar worden niet uitbetaald.

 

Voor deelname, kunt u contact opnemen met onze projectmanager Paul Marcelis: p.marcelis@roc-nijmegen.nl.

Agenda

Contact

Project Ler(n)ende Euregio Taal Verbindt

Leadpartner: ROC Nijmegen

 

Projectleider: Willem van Hees

Tel.nr.: 00 31 (0)6 15663632

Adres:
Campusbaan 6
6512 BT NIJMEGEN
Postadres:
Postbus 6560
6503 GB NIJMEGEN